O co chodzi z prawami reprodukcyjnymi?

O co chodzi z prawami reprodukcyjnymi?

“Prawa seksualne i reprodukcyjne są kluczowe dla równości płci i ochrony dzieci, konieczne dla przeciwdziałania przemocy związanej z płcią, handlowi ludźmi i biedzie, wreszcie sprzyjają rozwojowi ekonomicznemu” – pisze Parlament Europejski w głośnej...