Fantazja czy wyobraźnia?

Fantazja czy wyobraźnia?

Nie sądzę, bym się myliła, mówiąc, że fantazje towarzyszą nam w łóżku częściej niż wyobraźnia. Bo choć fantazje mogą przybierać różne formy działają przede wszystkim jak sygnalizatory, które częściej lub rzadziej zapalają nam się w umyśle: o, to jest to. A wyobraźnia...