Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW POPRZEZ STRONĘ SEKSKOMUNIKACJA.PL

Sprzedaż biletów na warsztaty oraz produktów elektronicznych za pośrednictwem strony sekskomunikacja.pl realizuje Słowa Anna Zaleska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Orłowicza 8/47. Kontakt ze sprzedawcą możliwe jest za pośrednictwem e-maila: kontakt@sekskomunikacja.pl.

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów prowadzonych przez stronę sekskomunikacja.pl.

 • 1

Słowniczek:

Sprzedawca oznacza administratora strony sekskomunikacja.pl, którym jest Słowa Anna Zaleska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Orłowicza 8/47.

Kupujący oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która składa zamówienie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

Warsztat oznacza wydarzenie szkoleniowe organizowane lub współorganizowane przez Słowa Anna Zaleska, na które można zakupić bilet za pośrednictwem strony sekskomunikacja.pl.

Produkt elektroniczny oznacza plik lub inną treść cyfrową przeznaczoną do ściągnięcia lub udostępnioną w formie elektronicznej, którą można zakupić za pośrednictwem strony sekskomunikacja.pl.

 • 2
 1. Za pośrednictwem strony sekskomunikacja.pl Kupujący może dokonać zakupu przedstawionych na niej produktów.
 2. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedawcą a Kupującym.
 • 3
 1. W celu realizacji zakupu Kupujący musi mieć komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz aktywne konto e-mail, a także oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików typu pdf, jeśli dokonuje zakupu produktów elektronicznych.
 2. W celu zapewnienie prawidłowego działania strony sekskomunikacja.pl Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies. Więcej na temat plików cookies znajduje się w Polityce prywatności.
 • 4
 1. W celu złożenie zamówienia Kupujący zobowiązany jest:
  1. Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka“.
  2. Dokonać płatności za pomocą systemu Przelewy24.
 2. Po złożeniu zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail przyjdzie potwierdzenia złożenia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy sprzedaży.
 • 5
 1. Ceny produktów są wyrażone w złotych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami przesyłki.
 3. Całkowity koszt zamówienia jest zawsze wskazany na stronie sekskomunikacja.pl. Kupujący ma do niego dostęp przed złożeniem zamówienia.
 • 6
 1. Produkty elektroniczne dostarczane są z wykorzystaniem Internetu.
 2. Bilety na warsztaty dostarczane są za pośrednictwem poczty e-mail. Potwierdzenie zakupu biletu wysłane przez Sprzedawcę do Kupującego jest równoznaczne z wysłaniem biletu w formie elektronicznej.
 3. Bilety na warsztaty mogą mieć formę voucherów np. voucherów prezentowych. Sposób dostarczenie voucheru i sposób jego realizacji będzie opisany przy konkretnym warsztacie na stronie sekskomunikacja.pl.
 • 7
 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wolę odstąpienia od umowy należy zgłosić za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@sekskomunikacja.pl.
 2. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeśli przed upływem 14 dni od dnia jej zawarcia wykorzystał (on sam lub wskazana przez niego osoba) zakupiony bilet na warsztat.
 3. W przypadku zakupu produktów elektronicznych kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie zakupionego produktu elektronicznego przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy (przed upływem 14 dni). Wyrażenie takiej zgody jest jednoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 • 8
 1. W celu realizacji zakupu Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzenia jest dobrowolna, choć niezbędna do realizacji zakupu.
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922) Sprzedawca jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Więcej na ten temat w Polityce prywatności.
 • 9

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

15 grudnia 2017